Mijn favorieten

Algemeen

U wilt de waarde weten van uw bedrijfs- of beleggingsobject(en). Een taxatie geeft hier antwoord op. Steeds meer (geldverstrekkende) instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Onze NVM makelaar/taxateurs zijn ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee tevens een gecertificeerde taxateur. Onze taxateurs hebben de verplichting een periodieke hercertificering te ondergaan. Zo blijft de kwaliteit van hun kennis gewaarborgd. Daarmee zijn wij bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

Informatie afkomstig vanuit vergelijkbaar vastgoed is normaal gesproken de basis voor de marktwaarde van vastgoed. Om gefundeerde oordelen af te geven moet de taxateur in het waarderingsproces adequaat onderzoek uitvoeren dat ook relevant is. Data kan men hierbij niet willekeurig gebruiken, maar alle marktsignalen, vergelijkbare transacties, trends en andere relevante informatie moeten meegenomen worden in het afwegingsproces. Dankzij de NVM-database die wordt bijgehouden door alle bedrijfsmakelaars heeft uw NVM-taxateur meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking dan andere makelaars. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd. Daarnaast zijn wij door deze actuele gegevens zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Een van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

NVM is lid van TEGoVA. Lidmaatschap van TEGoVA geeft de NVM-makelaar de mogelijkheid aansluiting te zoeken bij internationale standaarden (EVS). 
Voor meer informatie over de certificering kunt u ook terecht op www.vastgoedcert.nl .