Mijn favorieten

Planschade

U hebt planschade wanneer de overheid besluit een bestemmingsplan te wijzigen en u daar negatieve gevolgen van ondervindt. Dit kan direct en indirecte schade zijn. Bijvoorbeeld waardevermindering van uw grond of beperking in uw bebouwings- mogelijkheden. Lijdt u planschade, dan hebt u misschien recht op een vergoeding.

Het bewijzen van planschade vereist een zeer grondige analyse waarin de oude situatie vergeleken wordt met de nieuwe situatie. Het gaat dan om wat maximaal was toegestaan in het oude bestemmingsplan en wat de mogelijkheden zijn in het nieuwe bestemmingsplan.

De planschadedeskundige van Breeschoten & Vernooij kan u uitgebreid van advies voorzien. Hij is als geen ander op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de regelgeving. Tevens is hij een gecertificeerd taxateur en kent hij de onroerendgoedmarkt zeer goed. Door zijn deskundigheid en ervaring kan hij een goede analyse van de schade maken en uitstekend beargumenteren wat het verschil in waarde is van uw onroerend goed, uw schade.

Dit analyserapport is een belangrijke indicator voor de hoogte van de schadeloosstelling wanneer u planschade hebt. Uw claim op planschade heeft slechts zin wanneer u het nieuwe bestemmingsplan niet had kunnen voorzien toen u eigenaar werd. Daarnaast moet de schade of waardevermindering objectief meetbaar zijn. Het gaat dus niet om immateriële schade.

U kunt dit tot maximaal 5 jaar na het schadeveroorzakende besluit doen.