Mijn favorieten

Agrarisch vastgoed

Aan- /verkoopbemiddeling van uw agrarisch bedrijf

U wilt uw agrarisch bedrijf uitbreiden, verplaatsen, inbrengen in een maatschap of een ander agrarisch bedrijf overnemen. Wat is een goede locatie? Wat zijn de vraagprijzen? Hoe wordt dit fiscaal geregeld? Waar moet ik verder rekening mee houden?
De agrarische makelaars van Breeschoten & Vernooij kunnen deze en andere vragen voor u beantwoorden. Of het nu een akkerbouwbedrijf is, een melkveehouderij, een paardenhouderij, pluimveebedrijf, tuinbouwbedrijf, varkenshouderij of een bedrijf voor vleeskalveren. De makelaars zijn op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en weten de weg bij de gemeente. 

Kortom, u kunt in het buitengebied worden geconfronteerd met tal van knelpunten, die heel veel kennis, kunde en inzicht vergen om uw droomwens te vervullen. En dan hebben we het nog niet over mogelijke financiering als er nog een agrarische bestemming op ligt, benodigde taxatie, voeren van onderhandelingen en afhandeling bij de notaris.

Wanneer u uw agrarisch bedrijf wilt verkopen komt ook hier veel bij kijken, want u doet zaken in een markt met vaak wijzigende en complexe regelgeving. Welke prijs kunt u vragen? Waar moet u rekening mee houden? Ook hiervoor bent u bij Breeschoten & Vernooij aan het juiste adres voor een vakkundig advies.

De makelaars van Breeschoten & Vernooij staan u hierbij graag terzijde en kunnen door kennis en jarenlange ervaring een grondige analyse van uw situatie maken.

Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor.


Taxeren

Alles begint met een juiste taxatie. Dat geldt voor de aankoop, verkoop, overname en financiering van agrarische bedrijven, losse grond en ook voor niet-agrarische functies in het landelijk gebied, zoals bijvoorbeeld woon- of zorgboerderijen. Tevens is voor het maken van een bedrijfsanalyse is een taxatie nodig.

Een opkomend thema is het waarderen van duurzame energietoepassingen bij agrarisch vastgoed, zoals zonnepanelen, windturbines en biogasinstallaties. Als NVM-makelaar zijn wij ervaren en gecertificeerd professional, die beschikken over informatie van veel transacties en erkende waardebepalingen door de jaren heen. De periodieke hercertificering bij Stichting VastgoedCert en de educatieverplichtingen bij de NVM zien er op toe dat onze kennis op hoog niveau blijft. Dat geeft vertrouwen.

Gecertificeerde taxateurs
Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur de taxatie uitvoert. Dit kan bij één van onze NVM-makelaars, die bij uitstek geschikt zijn een taxatie voor u uit te voeren. Door de actualiteit zijn wij zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. De brede praktijkervaring en het NVM-uitwisselingssysteem – als voortreffelijke informatiebron – zijn daarnaast de garantie voor een goede, zo objectief mogelijke taxatie.

Het NVM-uitwisselingssysteem is een computersysteem dat de NVM-makelaars dagelijks op de hoogte stelt van bewegingen op o.a. de agrarisch onroerend goed markt en geeft inzicht in vraag en aanbod binnen het werkgebied. Eén van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

De NVM heeft haar agrarisch taxatiemodel aangepast aan de EuropeanValuation Standards (EVS) en voldoet hiermee aan landelijke en internationale normen. Het agrarisch taxatierapport is gekoppeld aan de NVM Taxatierichtlijn Agrarisch Vastgoed.
Hoofddoel hiervan is dat NVM-taxateurs werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Tevens maakt het agrarische taxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Het omvat randvoorwaarden voor de opdrachtverlening, onderzoekvereisten, uitvoering en verslaglegging van taxaties